O spoločnosti A care

Pozor. Zmena prevádzky a tel. a fax. kontaktov:

Prevádzka: Hraničná 5, 922 10 Trebatice,

Tel.:  +421 33 5586 778, fax: +421 233 056 027, zelená linka: 0800 183 801

___________________________________________

A care s.r.o. sa stala jednou z TOP spoločností medzi zdravotníckymi firmami nielen v oblasti intervenčnej kardiológie a intervenčnej rádiológie, kam bol sústredený primárne náš záujem, ale aj v iných odvetviach moderného lekárstva. Filozofiou spoločnosti A care s.r.o. je, byť jednotkou vo všetkých odboroch svojej činnosti, poskytovaním najkvalitnejších služieb, servisu, sledovaním výskumu, najmodernejších medicínskych postupov a objavov. Sme spoločnosťou, ktorá je nositeľom mnohých inovácií, a ktorá ako prvá prináša na trh veľa z toho, o čom sa ešte len zajtra povedú odborné diskusie. Chceme byť tými, ktorí rušia stereotyp a pomáhajú uplatňovať všetok potenciál zdravotníkov.

divizia_medical

DIVÍZIA MEDICAL

divizia_health

DIVÍZIA HEALTH

divizia_veterina

DIVÍZIA VETERINA